Worth 2001 EINAR C Arm +   Worth 2001 OMAR SS
$1,307 CLE A DIAZ 2B $1,084 CLE A VIZQUEL
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-111 111-112 111-115     HR 111-111 111-114  
  3B 113-113 116-122     3B 111-112 111-112 112-114 115-123  
  2B 111-124 111-131 112-133 114-141 123-153     2B 111-113 113-121 113-122 115-126 124-142  
  1B 125-164 132-222 134-232 142-244 154-312     1B 114-151 122-211 123-216 131-233 143-261  
  E 165-212 223-226 233-235 245-252 313-315     E 152-155 212-215 221-224 234-236 262-264  
  K 316-416 316-362 316-353 316-341 316-325     K 265-411 265-353 265-343 265-332 265-316  
  BB 421-423 421-432 421-442 421-453     BB 412-425 412-433 412-442 412-453 412-463  
  Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
  D C D Steady .277 4 437 +   B B D Steady .255 2 611 -
Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 2001 JIM 1B   Worth 2001 JUAN OF
$1,927 CLE A THOME $1,806 CLE A GONZALEZ
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-123 111-132 111-134 111-135 111-142     HR 111-116 111-125 111-126 111-132 111-135  
  3B 136-136 143-145     3B 133-133 136-141  
  2B 124-133 133-142 135-143 141-152 146-164     2B 121-134 126-142 131-144 134-153 142-165  
  1B 134-152 143-212 144-221 153-234 165-263     1B 135-213 143-233 145-242 154-256 166-324  
  E 153-156 213-216 222-225 235-242 264-266     E 214-221 234-241 243-246 261-263 325-331  
  K 311-516 311-463 311-453 311-442 311-426     K 332-454 332-436 332-431 332-415 332-363  
  BB 521-564 521-612 521-621 521-632 521-642     BB 455-464 455-512 455-521 455-532 455-542  
  Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
  E D A Clutch .291 49 526 -   E C B Clutch .325 35 532 +
Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 2001 ROBERTO 2B DP-   Worth 2001 KENNY OF+ Arm -
$1,578 CLE A ALOMAR $997 CLE A LOFTON
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-114 111-116 111-121 111-124     HR 111-113 111-114 111-116 111-123  
  3B 111-112 115-121 121-122 122-125 125-134     3B 121-121 124-131  
  2B 113-121 122-133 123-136 126-144 135-156     2B 111-112 114-122 115-123 122-133 132-145  
  1B 122-162 134-226 141-241 145-254 161-322     1B 113-145 123-166 124-216 134-234 146-262  
  E 163-211 231-234 242-245 255-262 323-325     E 146-153 211-214 221-223 235-242 263-266  
  K 326-432 326-415 326-365 326-354 326-342     K 311-415 311-362 311-352 311-341 311-325  
  BB 433-462 433-465 433-515 433-525 433-536     BB 416-432 416-436 416-445 416-456 416-466  
  Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
  A B B Steady .336 20 575 -   B B C Steady .261 14 517 +
Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 2001 TRAVIS 3B- DP-   Worth 2001 ELLIS OF- Arm +
$394 CLE A FRYMAN SS $1,632 CLE A BURKS
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-111 111-112 111-115     HR 111-115 111-124 111-125 111-131 111-134  
  3B 116-121     3B 132-132 135-136  
  2B 111-113 111-116 112-121 113-125 122-141     2B 116-133 125-141 126-142 133-152 141-163  
  1B 114-155 121-213 122-223 126-235 142-263     1B 134-153 142-213 143-222 153-236 164-264  
  E 156-163 214-221 224-226 236-242 264-266     E 154-161 214-221 223-226 241-243 265-311  
  K 311-435 311-422 311-412 311-361 311-345     K 312-435 312-422 312-412 312-361 312-345  
  BB 436-452 436-456 436-465 436-515 436-526     BB 436-465 436-513 436-522 436-532 436-543  
  Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
  D D E Steady .263 3 334 +   C C B Steady .280 28 439 +
Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 2001 BARTOLO SP   Worth 2001 BOB RP
$1,189 CLE A COLON $1,514 CLE A WICKMAN
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-112 111-115     HR 111-112 111-115  
  3B 116-121     3B 116-121  
  2B 113-114 122-126     2B 113-114 122-126  
  1B 111-126 111-142 111-146 115-161 131-226     1B 111-126 111-142 111-146 115-161 131-226  
  E 131-135 143-146 151-154 162-165 231-233     E 131-135 143-146 151-154 162-165 231-233  
  K 234-455 234-442 234-432 234-421 234-365     K 234-455 234-442 234-432 234-421 234-365  
  BB 456-456 456-464 456-513 456-524 456-534     BB 456-456 456-464 456-513 456-524 456-534  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj
  E E E Standard C B D 7 -   E E E Neg Clutch B B B 1 -
Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 2001 C.C. SP   Worth 2001 JOHN RP
$809 CLE A SABATHIA $701 CLE A ROCKER
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-112 111-115     HR 111-112 111-115  
  3B 116-121     3B 116-121  
  2B 113-114 122-126     2B 113-114 122-126  
  1B 111-126 111-142 111-146 115-161 131-226     1B 111-126 111-142 111-146 115-161 131-226  
  E 131-135 143-146 151-154 162-165 231-233     E 131-135 143-146 151-154 162-165 231-233  
  K 234-455 234-442 234-432 234-421 234-365     K 234-455 234-442 234-432 234-421 234-365  
  BB 456-456 456-464 456-513 456-524 456-534     BB 456-456 456-464 456-513 456-524 456-534  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj
  E E E Standard D B D 6 -   E E E Standard D B E 1 -
Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 2001 DAVE SR   Worth 2001 MARTY OF
$670 CLE A BURBA $1,235 CLE A CORDOVA
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-112 111-115     HR 111-112 111-121 111-123 111-124 111-131  
  3B 116-121     3B 125-126 132-135  
  2B 113-114 122-126     2B 113-124 122-132 124-134 131-143 136-155  
  1B 111-126 111-142 111-146 115-161 131-226     1B 125-164 133-225 135-234 144-252 156-316  
  E 131-135 143-146 151-154 162-165 231-233     E 165-213 226-232 235-242 253-256 321-323  
  K 234-455 234-442 234-432 234-421 234-365     K 324-455 324-442 324-432 324-421 324-365  
  BB 456-456 456-464 456-513 456-524 456-534     BB 456-462 456-465 456-515 456-525 456-536  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
  E E E Standard E C C 6 -   E D B Steady .301 20 409 +
Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 2001 CHUCK SP   Worth 2001 EDDIE C Arm -
$668 CLE A FINLEY $225 CLE A TAUBENSEE
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-112 111-115     HR 111-113 111-114 111-116 111-123  
  3B 116-121     3B 121-121 124-131  
  2B 113-114 122-126     2B 1 1 122-125 132-141  
  1B 111-126 111-142 111-146 115-161 131-226     1B 111-146 114-164 115-213 126-232 142-256  
  E 131-135 143-146 151-154 162-165 231-233     E 151-154 165-212 214-221 233-236 261-264  
  K 234-455 234-442 234-432 234-421 234-365     K 265-424 265-366 265-356 265-345 265-333  
  BB 456-456 456-464 456-513 456-524 456-534     BB 425-436 425-443 425-453 425-463 425-514  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
  E E E Standard E C B 6 N   E C D Steady .250 3 116 +
Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 2001 CHARLES SR   Worth 2001 RUSS 3B- DP-
$617 CLE A NAGY $622 CLE A BRANYAN OF
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-112 111-115     HR 111-115 111-124 111-125 111-131 111-134  
  3B 116-121     3B 132-132 135-141  
  2B 113-114 122-126     2B 116-126 125-135 126-136 133-146 142-162  
  1B 111-126 111-142 111-146 115-161 131-226     1B 136-156 141-165 151-223 163-251  
  E 131-135 143-146 151-154 162-165 231-233     E 131-134 161-164 166-213 224-231 252-255  
  K 234-455 234-442 234-432 234-421 234-365     K 256-535 256-522 256-512 256-461 256-445  
  BB 456-456 456-464 456-513 456-524 456-534     BB 536-561 536-565 536-614 536-625 536-635  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
  E E E Standard E E B 6 N   D D B Steady .232 20 315 +
Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 2001 STEVE RS   Worth 2001 WIL OF- Arm -
$704 CLE A WOODARD $181 CLE A CORDERO 1B
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-112 111-115     HR 111-112 111-114 111-121  
  3B 116-121     3B 115-115 122-123  
  2B 113-114 122-126     2B 111-112 111-116 113-121 116-126 124-142  
  1B 111-126 111-142 111-146 115-161 131-226     1B 113-146 121-165 122-215 131-232 143-261  
  E 131-135 143-146 151-154 162-165 231-233     E 151-155 166-213 216-223 233-236 262-264  
  K 234-455 234-442 234-432 234-421 234-365     K 265-432 265-415 265-365 265-354 265-342  
  BB 456-456 456-464 456-513 456-524 456-534     BB 433-444 433-452 433-461 433-511 433-522  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
  E E E Standard E E A 6 N   E D D Choke .250 4 268 +
Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 2001 DANYS RP   Worth 2001 JOLBERT OF- Arm -
$1,227 CLE A BAEZ $836 CLE A CABRERA 2B 3B SS
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-112 111-115     HR 111-111 111-114  
  3B 116-121     3B 111-112 111-112 112-113 115-122  
  2B 113-114 122-126     2B 111-116 113-124 113-125 114-133 123-145  
  1B 111-126 111-142 111-146 115-161 131-226     1B 121-155 125-214 126-224 134-236 146-264  
  E 131-135 143-146 151-154 162-165 231-233     E 156-163 215-222 225-232 241-244 265-312  
  K 234-455 234-442 234-432 234-421 234-365     K 313-424 313-411 313-361 313-346 313-334  
  BB 456-456 456-464 456-513 456-524 456-534     BB 425-426 425-434 425-443 425-454 425-464  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Avg HR AB Inj
  E E E Standard B B D 2 -   A A D Steady .261 1 287 +
Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved
  Worth 2001 RICARDO RP   Worth 2001 PAUL RP
$1,330 CLE A RINCON $1,266 CLE A SHUEY
    A B C D E       A B C D E  
  HR 111-112 111-115     HR 111-112 111-115  
  3B 116-121     3B 116-121  
  2B 113-114 122-126     2B 113-114 122-126  
  1B 111-126 111-142 111-146 115-161 131-226     1B 111-126 111-142 111-146 115-161 131-226  
  E 131-135 143-146 151-154 162-165 231-233     E 131-135 143-146 151-154 162-165 231-233  
  K 234-455 234-442 234-432 234-421 234-365     K 234-455 234-442 234-432 234-421 234-365  
  BB 456-456 456-464 456-513 456-524 456-534     BB 456-456 456-464 456-513 456-524 456-534  
  Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj   Steal Run Power Pressure Hits K Walk IP Inj
  E E E Neg Clutch B B D 1 -   E E E Standard B A D 2 -
Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved Copyright 2001 BaseballGuru.com. All Rights Reserved