BaseballGuru.com Home Page

Baseball Analysis Home   Gary Garland / the japanese insider

Japanese Baseball Data Archive


2003 Standings and Leaders

Central League
 
 
Team G W L T Pct. GB Home Road Runs Scored Runs Given Up  HR AVG ERA
Hanshin 140 87 51 2 .630 ------------ 50-20 37-31 728 538 141 .287 3.52
Chunichi 140 73 66 1 .525 14.5 38-32 35-34 616 578 137 .268 3.79
Yomiuri 140 71 66 3 .518 15.5 37-31 34-35 654 681 205 .262 4.42
Yakult 140 71 66 3 .518 15.5 41-28 30-38 683 627 159 .283 4.12
Hiroshima 140 67 71 2 .486 20 33-35 34-36 558 653 153 .259 4.22
Yokohama 140 45 94 1 .324 42.5 23-46 23-46 563 725 192 .258 4.79

Pacific League
 
Team G W L T Pct. GB Home Road Runs Scored Runs Given Up HR AVG ERA
Daiei 140 82 55 3 .599 ------------ 40-29 42-26 822 588 154 .297 3.94
Seibu 140 77 61 2 .558 5.5 35-33 42-28 692 660 191 .271 4.42
Kintetsu 140 74 64 2 .536 8.5 38-31 36-33 718 632 187 .274 4.29
Lotte 140 68 69 3 .496 14.0 37-32 31-37 651 665 145 .271 4.37
Nippon Ham 140 62 74 4 .456 19.5 32-35 30-39 675 738 149 .269 4.87
Orix 140 48 88 4 .353 33.5 26-43 22-45 652 927 174 .276 5.94

Batting Leaders

Central League
 
Player G PA AB R H 2B 3B HR RBI TB Sac SF K BB IBB HBP SB CS GIDP ARISP AVG OBP SLG
Imaoka, Makoto 120 526 485 67 165 35 1 12 72 238 4 7 52 28 2 1 9 .427 .340 .374 .491
Ramirez,
Alex
140 614 567 105 189 34 3 40 124 349 0 7 104 34 6 4 14 .373 .333 .373 .616
Yano, Akihiro 126 484 433 65 142 25 5 14 79 219 4 1 84 38 8 1 8 .365 .328 .392 .506
Takahashi, Yoshinobu 118 486 443 85 143 31 1 26 68 254 0 2 59 38 3 3 7 .344 ..323 .379 .573
Suzuki, Ken 135 549 482 67 153 36 0 20 95 249 1 4 84 56 6 2 8 .359 .217 .392 .517
Sheets, Andy 136 568 514 77 161 21 1 25 75 270 4 3 118 43 4 3 6 .296 .313 .369 .525
Fukudome, Kosuke 140 617 528 107 165 30 11 34 96 319 1 6 118 78 4 10 5 .279 .313 .401 .604
Akahoshi, Norihiro 140 635 551 90 172 17 7 1 35 206 24 1 76 45 14 61 15 .292 .312 .378 .374
Suzuki, Takanori 133 522 492 67 153 30 0 19 57 240 0 0 83 24 6 6 12 .275 .311 .351 .488
Kinjo, Tatsuhiko  136 592 549 78 166 26 1 16 40 242 2 4 60 33 4 4 7 .275 .302 .344 .441

Pacific League
 
Player G PA AB R H 2B 3B HR RBI TB Sac SF K BB IBB HBP SB CS GIDP ARISP AVG OBP SLG
Ogasawara, Michihiro 128 546 445 83 160 34 1 31 100 289 0 3 65 93 5 8 13 .442 .360 .473 .649
Tani, Yoshitomo 137 606 540 86 189 37 1 21 92 291 0 7 41 58 1 9 18 .386 .350 .409 .539
Wada, Kazuhiro 126 540 468 87 162 34 5 30 89 296 0 3 46 66 3 8 10 .379 .346 .428 .632
Iguchi, Tadahito 135 617 515 112 175 37 1 27 109 295 1 6 81 81 14 42 10 .361 .340 .438 .573
Shibahara, Hiroshi 112 479 426 71 142 26 0 4 53 180 7 6 60 38 2 11 9 .368 .333 .386 .423
Johjima, Kenji 140 628 551 101 182 39 2 34 119 327 2 7 50 53 15 9 22 .294 .330 .399 .593
Tsuboi, Tomochika 123 500 443 70 146 26 3 5 40 193 5 0 79 46 6 13 10 .350 .330 .400 .436
Muramatsui,
Arihito
109 510 463 85 150 29 13 6 57 223 5 4 67 35 3 32 5 .364 .324 .372 .482
Matsunaka, Nobuhiko 135 590 494 99 160 31 1 30 123 293 0 3 69 81 12 2 12 .311 .324 .429 .573
Cabrera, Alex 124 533 457 85 148 24 0 50 112 322 0 1 106 57 7 2 14 .342 .324 .418 .705

Runs Scored
 
Central League Runs Pacific  League Runs
Fukudome, Kosuke (Chunichi) 107 Iguchi, Tadahito (Daiei) 112
Ramirez, Alex (Yakult) 105 Matsui, Kazuo (Seibu) 104
Kanemoto, Tomoaki (Hanshin) 94 Johima, Kenji (Daiei) 101
Akahoshi, Norihiro (Hanshin) 90 Matsunaka, Nobuhiko (Daiei) 99
Arias, George (Hanshin) 89 Omura, Naoyuki (Kintetsu) 94
Nioka, Tomohiro (Yomiuri) 88 Rhodes, Tuffy (Kintetsu) 94
Takahashi, Yoshinobu (Yomiuri) 85 Wada, Kazuhiro (Seibu) 87
Ochoa, Alex (Chunichi) 83 Tani, Yoshitomo (Orix) 86
Kinjo, Tatsuhiko (Yokohama) 78 Muramatsu, Arihito (Daiei) 85
Miyamoto, Shinya (Yakult) 78 Cabrera, Alex (Seibu) 85

Hits
 
Central League Hits Pacific League Hits
Ramirez, Alex (Yakult) 189 Tani, Yoshitomo (Orix) 189
Akahoshi, Norihiro (Hanshin) 172 Johjima, Kenji (Daiei) 182
Nioka, Tomohiro (Yomiuri) 172 Matsui, Kazuo (Seibu) 179
Kinjo, Tatsuhiko 166 Iguchi, Tadahito (Daiei) 175
Imaoka, Makoto (Hanshin) 165 Fukuura, Kazuya (Lotte) 172
Fukudome, Kosuke (Chunichi) 165 Omura, Naoyuki (Kintetsu) 165
Sheets, Andy (Hiroshima) 161 Wada, Kazuhiro (Seibu) 162
Ogata, Koichi (Hiroshima) 159 Ogasawara, Michihiro (Nippon Ham) 160
Kanemoto, Tomoaki (Hanshin) 154 Matsunaka, Nobuhiko (Daiei) 160
Miyamoto, Shinya (Yakult) 154 Muramatsu, Arihito (Daiei) 150

Doubles
 
Central League Doubles Pacific League Doubles
Suzuki, Ken (Yakult) 36 Fukuura, Kazuya (Lotte) 50
Imaoka, Makoto (Hanshin) 35 Johjima, Kenji (Daiei) 39
Ogata, Koichi (Hiroshima) 35 Tani, Yoshitomo (Orix) 37
Ramirez, Alex (Yakult) 34 Iguchi, Tadahito (Daiei) 37
Sheets, Andy (Hiroshima) 32 Matsui, Kazuo (Seibu) 36
Takahashi, Yoshinobu (Yomiuri) 31 Ogasawara, Michihiro (Nippon Ham 34
Kataoka, Atsushi (Hanshin) 31 Omura, Naoyuki (Kintetsu) 34
Fukudome, Kosuke (Chunichi) 30 Wada, Kazuhiro (Seibu) 34
Suzuki, Takanori (Yokohama) 30 Short, Rick (Lotte) 32
Ochoa, Alex (Chunichi) 28 Matsunaka, Nobuhiko (Daiei) 31

Triples
 
Central League Triples Pacific League Triples
Fukudome, Kosuke (Chunichi) 11 Muramatsu, Arihito (Daiei) 13
Saito, Takayuki (Yomiuri) 8 Kawasaki, Munenori (Daiei) 9
Akahoshi, Norihiro (Hanshin) 7 Omura, Naoyuki (Kintetsu) 7
Fujimoto, Atsushi (Hanshin) 7 Kosaka, Makoto (Lotte) 7
Yano, Akihiro (Hanshin) 5 Wada, Kazuhiro (Seibu) 5
Araki, Masahiro (Chunichi) 5 Goto, Mitsutaka (Orix) 5
Ramirez, Alex (Yakult) 3 Ozeki, Tatsuya (Seibu) 5
Manaka, Mitsuru (Yakult) 3 Matsui, Kazuo (Seibu) 4
Hiyama, Shinjiro (Hanshin) 3 Inoue, Jun (Lotte) 4
Inaba, Atsunori (Yakult) 3 Seven tied with  3

Homers
 
Central League Homers Pacific League Homers
Ramirez, Alex (Yakult) 40 Rhodes, Tuffy (Kintetsu) 51
Woods, Tyrone (Yokohama) 40 Cabrera, Alex (Seibu) 50
Arias, George (Hanshin) 38 Johjima, Kenji (Daiei) 34
Petagine, Roberto (Yomiuri) 34 Matsui, Kazuo (Seibu) 33
Fukudome, Kosuke (Chunichi ) 34 Ortiz, Jose (Orix) 33
Ogata, Koichi (Hiroshima) 29 Fernandez, Jose (Lotte) 32
Nioka, Tomohiro (Yomiuri) 29 Ogasawara, Michihiro (Nippon Ham 31
Takahashi, Yoshinobu (Yomiuri) 26 Echevarria, Angel (Nippon Ham) 31
Kiyohara, Kazuhiro (Yomiuri) 26 Wada, Kazuhiro (Seibu) 30
Sheets, Andy (Hiroshima) 25 Matsunaka, Nobuhiko (Daiei) 30

RBI
 
Central League RBI Pacific League RBI
Ramirez, Alex (Yakult) 124 Matsunaka, Nobuhiko (Daiei) 123
Arias, George (Hanshin) 107 Johjima, Kenji (Daiei) 119
Fukudome, Kosuke (Chunichi) 96 Rhodes, Tuffy (Kintetsu) 117
Suzuki, Ken (Yakult) 95 Cabrera, Alex (Seibu) 112
Woods, Tyrone (Yokohama) 87 Iguchi, Tadahito (Daiei) 109
Ogata, Koichi (Hiroshima) 82 Valdes, Pedro (Daiei) 104
Petagine, Roberto (Yomiuri) 81 Michihiro Ogasawara (Nippon Ham) 100
Tatsunami, Kazuyoshi (Chunichi) 80 Jose Fernandez (Lotte) 100
Yano, Akihiro (Hanshin) 79 Roosevelt Brown (Orix) 93
Kanemoto, Tomoaki (Hanshin) 77 Tani, Yoshitomo (Orix) 92

Total Bases
 
Central League Total Bases Pacific League Total Bases
Ramirez, Alex (Yakult) 349 Johjima, Kenji (Daiei) 327
Fukudome, Kosuke (Chunichi) 319 Cabrera, Alex (Seibu) 322
Ogata, Koichi (Hiroshima) 281 Matsui, Kazuo (Seibu) 322
Nioka, Tomohiro (Yomiuri) 279 Rhodes, Tuffy (Kintetsu) 309
Sheets, Andy (Hiroshima) 270 Wada, Kazuhiro (Seibu) 296
Woods, Tyrone (Yokohama) 268 Iguchi, Tadahito (Daiei) 295
Arias, George (Hanshin) 262 Tani, Yoshitomo (Orix) 291
Takahashi, Yoshinobu (Yomiuri) 254 Ogasawara, Michirhiro (Nippon Ham) 289
Suzuki, Ken (Yakult) 249 Fukuura, Kazuya (Lotte) 287
Furuta, Atsuya (Yakult) 244 Matsunaka, Nobuhiko (Daiei) 283

Strikeouts
 
Central League Strikeouts Pacific League Strikeouts
Woods, Tyrone (Yokohama) 132 Rhodes, Tuffy (Kintetsu) 137
Furuki, Katsuaki (Yokohama) 131 Matsui, Kazuo (Seibu) 124
Arias, George (Hanshin) 130 Echevarria, Angel (Nippon Ham) 113
Arai, Takahiro (Hiroshima) 120 Cabrera, Alex (Seibu) 106
Sheets, Andy (Hiroshima) 118 Fernandez, Jose (Lotte) 106
Fukudome, Kosuke (Chunichi) 118 McClain, Scott (Seibu) 103
Murata, Shuichi (Yokohama) 111 Nakamura, Norihiro (Kintetsu) 96
Ramirez, Alex (Yakult) 104 Yamasaki, Takeshi (Orix) 95
Ogata, Koichi (Hiroshima) 100 Kimoto, Kumiyuki (Nippon Ham) 93
Kiyohara, Kazuhiro (Yomiuri) 97 Yoshioka, Yuji (Kintetsu) 91

Walks
 
Central League Walks Pacific League Wlks
Kanemoto, Tomoaki (Hanshin) 93 Rhodes, Tuffy (Kintetsu) 98
Fukudome, Kosuke (Chunichi) 78 Ogasawara, Michihiro (Nippon Ham) 93
Petagine, Roberto (Yomiuri) 77 Iguchi, Tadahito (Daiei) 81
Woods, Tyrone (Yokohama) 66 Matsunaka, Nobuhiko (Daiei) 81
Suzuki, Ken (Yakult( 56 Nakamura, Norihiro (Kintetsu) 72
Tatsunami, Kazuyoshi (Chunichi) 52 Cabrera, Alex (Seibu) 68
Furuta, Atsuya (Yakult0 49 Wada, Kazuhiro (Seibu) 66
Ochoa, Alex (Chunichi) 47 Valdes, Pedro (Daiei) 64
Ishii, Takuro (Yokohama) 46 McClain, Scott (Seibu) 64
Akahoshi, Norihiro (Hanshin) 45 Brown, Roosevelt (Orix) 62

Hit by Pitch
 
Central League HBP Pacific League HBP
Kiyohara, Kazuhiro (Yomiuri) 16 Echevarria, Angel (Nippon Ham) 17
Akahoshi, Norihiro (Hanshin) 14 Johjima, Kenji (Daiei) 15
Furuki, Katsuaki (Yokohama) 13 Iguchi, Tadahito (Daiei) 14
Murata, Shuichi (Yokohama) 12 Matsunaka, Nobuhiko (Daiei) 12
Ogata, Koichi (Hiroshima) 11 Omura, Naoyuki (Kintetsu) 10
Furuta, Atsuya (Yakult) 11 Zuleta, Julio (Daiei) 10
Abe, Shinnosuke (Yomiuri) 9 Cabrera, Alex (Seibu) 7
Yano, Akihiro (Hanshin) 8 Satozaki, Tomoya (Lotte) 7
Ochoa, Alex (Chunichi) 8 Valdes, Pedro (Daiei) 7
Machida, Kojiro (Hiroshima) 8 Brown, Roosevelt (Orix) 7

Sacrifice Flies
 
Central League SF Pacific League SF
Tatsunami, Kazuyoshi (Chunichi) 10 Valdes, Pedro (Daiei) 10
Imaoka, Makoto (Hanshin) 7 Omura, Naoyuki (Kintetsu) 8
Ramirez, Alex (Yakult) 7 Tani, Yoshitomo (Orix) 7
Fukudome, Kosuke (Chunichi) 6 Johjima, Kenji (Daiei) 7
Miyamoto, Shinya (Yakult) 5 Shibahara, Hiroshi (Daiei) 6
Suzuki, Ken (Yakult) 4 Matsui, Kazuo (Seibu) 6
Abe, Shinnosuke (Yomiuri) 4 Hori, Koichi (Lotte) 6
Kinjo, Tatsuhiko (Yokohama) 4 Rhodes, Tuffy (Kintetsu0 6
Fujimoto, Atsushi (Hanshin) 4 Fukuura, Kazuya (Lotte) 5
Ochoa, Alex (Chunichi) 4 Ortiz, Jose (Orix) 5

Stolen Bases
 
Central League SB Pacific League SB
Akahoshi, Norihiro (Hanshin) 61 Iguchi, Tadahito (Daiei) 42
Ishii, Takuro (Yokohama) 20 Muramatsu, Arihito (Daiei) 32
Fukuchi, Kazuki (Hiroshima) 20 Kawasaki, Munenori (Daiei) 30
Kanemoto, Tomoaki (Hanshin) 18 Omura, Naoyuki (Kintetsu) 27
Suzuki, Takahiro (Yomiuri) 18 Kosaka, Makoto (Lotte) 27
Araki, Masahiro (Chunichi) 16 Ishimoto, Tsutomu (Nippon Ham) 20
Nioka, Tomohiri (Yomiuri) 14 Brown, Roosevelt (Orix) 19
Tamura, Hitoshi (Yokohama) 14 Shibata (Nippon Ham) 18
Kimura, Takuya (Hiroshima) 14 Matsui, Kazuo (Seibu) 13
Miyamoto, Shinya (Yakult) 11 Tsuboi, Tomochika (Nippon Ham) 13

On Base Percentage
 
Central League OBP Pacific League OBP
Fukudome, Kosuke (Chunichi) .401 Michihiro Ogasawara (Nippon Ham) .473
Kanemoto, Tomoaki (Hanshin) .399 Iguchi, Tadahito (Daiei) .438
Yano, Akihiro (Hanshin) .392 Matsunaka, Nobuhiko (Daiei) .429
Suzuki, Ken (Yakult) .392 Wada, Kazuhiro (Seibu) .428
Takahashi, Yoshinobu (Yomiuri) .379 Cabrera, Alex (Seibu) .418
Akahoshi, Norihiro (Hanshin) .378 Tani, Yoshitomo (Orix) .409
Imaoka, Makoto (Hanshin) .374 Tsuboi, Tomochika (Nippon Ham) .400
Ramirez,. Alex (Yakult) .373 Johjima, Kenji (Daiei) .399
Sheets, Andy (Hiroshima) .369 Valdes, Pedro (Daiei) .397
Ogata, Koichi (Hiroshima) .362 Brown, Roosevelt (Orix) .392

Slugging Percentage
 
Central League SLG Pacific League SLG
Ramirez, Alex (Yakult) .616 Cabrera, Alex (Seibu) .705
Fukudome, Kosuke (Chunichi) .604 Ogasawara, Michihiro (Nippon Ham) .649
Takahashi, Yoshinobu (Yomiuri) .573 Wada, Kazuhiro (Seibu) .632
Arias, George (Hanshin) .565 Rhodes, Tuffy (Kintetsu) .608
Woods, Tyrone (Yokohama) .559 Johjima, Kenji (Daiei) .593
Ogata, Koichi (Hiroshima) .530 Iguchi, Tadahito (Daiei) .573
Sheets, Andy (Hirosima) .525 Matsunaka, Nobuhiko (Daiei) .573
Suzuki, Ken (Yakult) .517 Fernandez, Jose (Lotte) .571
Yano, Akihiro (Hanshin) .506 Matsui, Kazuo  (Seibu) .549
Imaoka, Makoto (Hanshin) .491 Echevarria, Angel (Nippon Ham) .548

                                                             Pitching Leaders

Central League
 
Player G IP W L Save GS RA BF PC CG SO H HR K BB HBP WP Balk R ER ERA
Igawa, Kei 29 206 20 5 0 29 0 839 8 2 184 15 179 58 3 5 0 72 64 2.80
Hirai, Masafumi 40 144.1 12 6 0 20 20 584 3 2 132 16 98 25 6 0 0 55 49 3.06
Kuroda, Hiroki 28 205.2 13 9 0 28 0 827 8 1 197 18 137 45 3 5 1 77 71 3.11
Uehara, Koji 27 207.1 16 5 0 27 0 821 11 1 190 28 194 23 5 0 0 76 73 3.17
Kisanuki, Hiroshi 25 175 10 7 0 25 0 736 7 2 168 18 180 44 7 6 1 74 65 3.34
Yamamoto, Masahiro 26 156 9 7 0 26 0 653 0 0 156 19 121 35 9 1 0 69 62 3.58
Takahashi, Ken 24 167 9 8 0 24 0 706 6 1 174 26 127 36 8 2 0 76 68 3.66
Ishikawa, Masanori 30 190 12 11 0 30 0 793 3 0 201 21 97 33 7 3 1 88 80 3.79
Irabu, Hideki 27 173 13 8 0 27 0 730 3 0 186 24 164 47 6 4 0 77 74 3.85
Brock, Chris 24 144 8 8 0 24 0 632 1 0 165 23 88 37 9 3 11 75 63 3.94

Note: Brock's 11 balks is a new Japan record for a season.

Pacific League
 
Player G IP W L Save GS RA BF PC CG SO H HR K BB HBP WP Balk R ER ERA
Saito, Kazumi 26 194 20 3 0 26 0 801 5 1 174 19 160 66 8 4 0 62 61 2.83
Matsuzaka, Daisuke 29 194 16 7 0 27 2 801 8 2 165 13 215 63 9 4 0 71 61 2.83
Shimizu, Naoyuki 28 204.1 15 10 0 28 0 850 5 1 200 14 147 53 6 9 0 86 71 3.13
Sugiuchi, Toshiya 27 162.2 10 8 0 24 3 675 3 2 148 13 169 55 3 4 0 64 61 3.38
Wada, Tsuyoshi 26 189 14 5 0 26 0 781 8 2 165 26 195 61 1 1 0 77 71 3.38
Iwakuma, Hisashi 27 195.2 15 10 0 27 0 809 11 0 201 19 149 48 3 2 0 85 75 3.45
Watanabe, Shunsuke 20 140 9 4 0 19 1 566 6 0 114 19 74 31 9 0 0 60 57 3.66
Goto, Mitsutaka 23 141.2 10 7 0 23 0 601 1 1 150 29 91 34 3 1 1 66 60 3.81
Kobayashi, Hiroyuki 50 145.1 10 10 0 14 36 592 3 0 135 17 117 36 3 7 1 66 62 3.84
Powell, Jeremy 28 196 14 12 0 28 0 822 4 1 192 22 165 63 10 1 2 92 90 4.13

Wins
 
Central League Wins Pacific League Wins
Igawa, Kei (Hanshin) 20 Saito, Kazumi (Daiei) 20
Uehara, Koji (Yomiuri) 16 Matsuzaka, Daisuke (Seibu) 16
Kuroda, Hiroki (Hiroshima) 13 Mirabal, Carlos (Nippon Ham) 16
Irabu, Hideki (Hanshin) 13 Shimizu, Naoyuki (Lotte) 15
Hirai, Masafumi (Chunichi) 12 Iwakuma, Hisashi (Kintetsu) 15
Ishikawa, Masanori (Yakult) 12 Wada, Tsuyoshi (Daiei) 14
Kisanuki, Hiroshi (Yomiuri) 10 Powell, Jeremy (Kintetsu) 14
Shimoyanagi, Tsuyoshi (Hanshin) 10 Minchey, Nathan (Lotte) 14
Moore, Trey (Hanshin) 10 Mitsui, Koji (Seibu) 11
Three tied with  9 Four tied with  10

Losses
 
Central League Losses Pacific League Losses
Holt, Chris (Yokoaham) 14 Shoda, Itsuki (Nippon Ham) 15
Guzman, Domingo (Yokohama) 12 Ogura, Hisashi (Orix) 13
Ishikawa, Masanori (Yakult) 11 Powell, Jeremy (Kintetsu) 12
Noguchi, Shigeki (Chunichi) 11 Mirabal, Carlos (Nippon Ham) 11
Yoshimi, Yuji (Yokohama)
Hasegawa, Masayuki (Hiroshima)
10
10
Three tied with  10

Saves
 
Central League Saves Pacific League Saves
Takatsu, Shingo (Yakult) 34 Toyoda, Kiyoshi (Seibu) 38
Williams, Jeff (Hanshin) 25 Kobayashi, Masahide (Lotte) 33
Nagakawa, Katsuhiro (Hiroshima) 25 Tateyama, Yoshinori (Nippon Ham) 15
Gaillard, Eddie (Chunichi) 22 Skrmetta, Matt (Daiei) 11
Otsuka, Akinori (Chunichi) 17 Shinohara, Takayuki (Daiei) 10

Strikeouts
 
Central League Strikeouts Pacific League Strikeouts
Uehara, Koji (Yomiuri) 194 Matsuzaka, Daisuke (Seibu) 215
Kisanuki, Hiroshi (Yomiuri) 180 Wada, Tsuyoshi (Daiei) 195
Igawa, Kei (Hanshin) 179 Sugiuchi, Toshiya (Daiei) 169
Irabu, Hideki (Hanshin) 164 Powell, Jeremy (Kintetsu) 165
Noguchi, Shigeki (Chunichi) 146 Saito, Kazumi (Daiei) 160

Walks
 
Central League BB Pacific League BB
Noguchi, Shigeki (Chunichi) 59 Suzuki, Makoto (Orix) 74
Igawa, Kei (Hanshin) 58 Mirabal, Carlos (Nippon Ham) 70
Takai, Yuhei (Yakult) 56 Saito, Kazumi (Daiei) 66
Irabu, Hideki (Hanshin) 47 Shoda, Itsuki (Nippon Ham) 66
Kuroda, Hiroki (Hiroshima) 45 Matsuzaka, Daisuke (Seibu)
Powell, Jeremy (Kintetsu)
63
63

Complete Games
 
Central League CG Pacific League CG
Uehara, Koji (Yomiuri) 11 Iwakuma, Hisashi (Kintetsu) 11
Igawa, Kei (Hanshin) 8 Matsuzaka, Daisuke (Seibu) 8
Kuroda, Hiroki (Hiroshima) 8 Arakaki, Nagisa (Daiei) 8
Kisanuki, Hiroshi (Yomiuri) 7 Wada, Tsuyoshi (Daiei) 8
Takahashi, Ken (Hiroshima) 6 Watanabe, Shunxuke (Lotte) 6

Shutouts
 
Central League Shutouts Pacific League Shutouts
Igawa, Kei (Hanshin) 2 Matsuzaka, Daisuke (Seibu) 2
Hirai, Masafumi (Chunichi) 2 Wada, Tsuyoshi (Daiei) 2
Kamada, Yuya (Yakult) 2 Sugiuchi, Toshiya (Daiei) 2
Kudoh, Kimiyasu (Yomiuri) 2 12 others tied with  1
Kisanuki, Hiroshi (Yomiuri)
Guzman, Domingo (Yokohama)
2
2

Innings Pitched
 
Central League IP Pacific League IP
Uehara, Koji (Yomiuri) 207.1 Shimizu, Naoyuki (Lotte) 204.1
Igawa, Kei (Hanshin) 206 Powell, Jeremy (Kintetsu) 196
Kuroda, Hiroki (Hiroshima) 205.2 Iwakuma, Hisashi (Kintetsu) 195.2
Ishikawa, Masanori (Yakult) 190 Matsuzaka, Daisuke (Seibu) 194
Kisanuki, Hiroshi (Yomiuri) 175 Saito, Kazumi (Daiei) 194
Irabu, Hideki (Hanshin) 173 Mirabal, Carlos (Nippon Ham) 193.2
Takahashi, Ken (Hiroshima) 167 Minchey, Nathan (Lotte) 192.1
Yamamoto, Masahiro (Chunichi) 156 Wada, Tsuyoshi (Daiei) 189
Guzman, Domingo (Yokohama) 153.2 Sugiuchi, Toshiya (Daiei) 162.2
Noguchi, Shigeki (Chunichi)
Holt, Chris (Yokohama)
146.1
146.1
Kanemura, Satoru (Nippon Ham) 157

Homers Given Up
 
Central League HR Pacific League HR
Uehara, Koji (Yomiuri) 28 Goto, Mitsutaka (Seibu) 29
Takahashi, Ken (Hiroshima) 26 Mirabal, Carlos (Nippon Ham) 27
Yoshimi, Yuji (Yokohama) 25 Wada, Tsuyoshi (Daiei) 26
Irabu, Hideki (Hanshin) 24 Kanemura, Satory (Nippon Ham) 24
Brock, Chris (Hiroshima) 23 Koo, Dae-sung (Orix) 23
Hasegawa, Masayuki (Hiroshima) 23 Powell, Jeremy (Kintetsu) 22
Ishikawa, Masanori (Yakult) 21 Ogura, Hisashi (Orix) 22
Shimoyanagi, Tsuyoshi (Hanshin) 20 Shoda, Itsuki (Nippon Ham) 21
Kawamura, Takao (Yokohama) 20 Five tied with  19
Sasaoka, Shinji (Hiroshima)
Kito, Makoto (Chunichi)
20
20

HomeGuru's Baseball Book StoreLink to UsBraintrust & Mailing ListsEmail the GuruContact InfoBaseball Analysis Home