BaseballGuru.com Home Page

Baseball Analysis Home   Jim Albright / the japanese insider


THE GREATEST JAPANESE BASEBALL PLAYERS

by Jim Albright

Ranked by "Excellence Plus Points" and Sorted by Position. Minimum 350 points

Description of the ranking system

Notes: Players are assigned to the position I estimate they played the most defensive innings at.

  Pitcher   Third Base
Rank Player Name Rank Player Name
5. Masaichi Kaneda 3. Shigeo Nagashima
6. Victor Starffin 18. Fumio Fujimura
9. Kazuhisa Inao 21. Sachio Kinugasa
11. Takehiko Bessho (tie) 30. Masayuki Kakefu
12. Jiro Noguchi (tie) 32. Futoshi Nakanishi
22. Tadashi Wakabayashi   (tie) 32. Michiyo Arito
26. Shigeru Sugishita 36. Tatsunori Hara
(tie) 30. Hideo Fujimoto 41. Hiromichi Ishige
38. Masaaki Koyama 49. Hiromi Matsunaga
(tie) 53. Yutaka Enatsu 51. Akira Eto
(tie) 55. Hisashi Yamada 63. Kazuto Yamamoto
62. Ryohei Hasegawa 81. Norihiro Nakamura
64. Minoru Murayama 95. Akitoshi Kodama
(tie) 65. Tadashi Sugiura 101. Takeshi Kuwata
75. Tetsuya Yoneda (tie) 103. Kinji Shimatani
76. Juzo Sanada (tie) 111. Atsushi Kataoka
79. Keishi Suzuki    
88. Takao Kajimoto   Shortstop
90. Mitsuo Minagawa 15. Yasumitsu Toyoda
102. Teruzo Nakao 37. Taira Fujita
(tie) 103. Atsushi Aramaki 42. Kazuo Matsui
109. Takumi Otomo 52. Toshio Shiraishi
    (tie) 55. Yoshihiko Takahashi
  Catcher (tie) 65. Takehiro Ikeyama
2. Katsuya Nomura 69. Yoshio Yoshida
23. Koichi Tabuchi 70. Yukio Tanaka
39. Atsuya Furuta (tie) 77. Kenjiro Nomura
46. Tatsuhiko Kimata (tie) 84. Masaru Uno
107. Takeshi Doigaki (tie) 86. Takuro Ishii
113. Tsutomu Ito    
      Outfield
  First Base 4. Isao Harimoto
1. Sadaharu Oh 8. Kazuhiro Yamauchi
7. Hiromitsu Ochiai 10. Koji Yamamoto
13. Tetsuharu Kawakami 14. Yutaka Fukumoto
17. Kihachi Enomoto 16. Hiromitsu Kadota
24. Kazuhiro Kiyohara (tie) 19. Hideki Matsui
25. Katsuo Osugi (tie) 19. Masahiro Doi
40. Hideji Kato (tie) 27. Shinichi Eto
43. Kenichi Yazawa (tie) 27. Koji Akiyama
(tie) 53. Michio Nishizawa 29. Ichiro Suzuki
(tie) 60. Tokuji Iida 35. Tsutomu Wakamatsu
(tie) 72. Roberto Petagine 45. Shosei Go
(tie) 77. Makoto Matsubara 50. Makoto Kozuru
(tie) 96. Katsumi Hirosawa 57. Yasunori Oshima
(tie) 96. Norihiro Komada 58. Yoshinori Hirose
(tie) 19. Boomer Wells 59. Tokuji Nagaike
110. Michihiro Ogasawara (tie) 65. Kenjiro Tamiya
(tie) 111. Toru Ogawa 68. Isao Shibata
(tie) 114. Tom O'Malley 71. Noburu Aota
(tie) 114. Randy Bass 74. Tomoaki Kanemoto
    80. Tuffy Rhodes
  Second Base 82. Akinobu Mayumi
34. Shigeru Chiba (tie) 84. Hiroshi Oshita
44. Hiroyuki Yamazaki 89. Shoichi Busujima
47. Morimichi Takagi 91. Wally Yonamine
48. Kazuyoshi Tatsunami 92. Kazuhiko Kondo
(tie) 60. Bobby Rose 94. Toshio Naka
(tie) 72. Mitsuo Motoi 100. Masayasu Kaneda
83. Yutaka Takagi (tie) 103. Kazuyoshi Yamamoto
(tie) 86. Daijiro Oishi (tie) 103. LeRon Lee
93. Akinobu Okada 108. Toru Sugiura
(tie) 96. Toshio Shinozuka    

HomeGuru's Baseball Book StoreLink to UsBraintrust & Mailing ListsEmail the GuruContact InfoBaseball Analysis Home